Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrchnosť12910 SGWaAP
0.358cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.535svetská_vrchnosť570 SGWaAP
0.537cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.556poddaný11979 SGWaAP
0.563poddaný12743 SGWaAP
0.566poddaná2162 SGWaAP
0.567duchovenstvo7189 SGWaAP
0.569šľachta27175 SGWaAP
0.606mocipán3754 SGWaAP
0.615feudál3083 SGWaAP
0.616poddané1252 SGWaAP
0.618zemepán10965 SGWaAP
0.624aristokracia7168 SGWaAP
0.632deputácia1477 SGWaAP
0.635honorácia894 SGWaAP
0.637slúžny3204 SGWaAP
0.638svetská20455 SGWaAP
0.643autorita113256 SGWaAP
0.644hodnostár9043 SGWaAP
0.645chamraď1591 SGWaAP