Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.330veliteľ145290 SGWaAP
0.354náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.371generálmajor4933 SGWaAP
0.380generál101289 SGWaAP
0.384generálporučík2808 SGWaAP
0.388plukovník35476 SGWaAP
0.402brigádny_generál3278 SGWaAP
0.404admirál9855 SGWaAP
0.413podplukovník8662 SGWaAP
0.430poľný_maršal1266 SGWaAP
0.456maršal8758 SGWaAP
0.474velenie33794 SGWaAP
0.481generálplukovník1209 SGWaAP
0.498veliaci_dôstojník958 SGWaAP
0.503veliteľstvo20062 SGWaAP
0.520pobočník5127 SGWaAP
0.536veliaci1986 SGWaAP
0.539spojenecká7143 SGWaAP
0.541poručík23502 SGWaAP
0.544dôstojník75659 SGWaAP
0.556náčelník_Generálny3789 SGWaAP
0.560pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.560armáda317169 SGWaAP