Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrava7847 SGWaAP
0.440huriavk1382 SGWaAP
0.454džavot2082 SGWaAP
0.458hurhaj4354 SGWaAP
0.490haravara757 SGWaAP
0.502kakofónia1021 SGWaAP
0.523hukot11318 SGWaAP
0.528hrmot5736 SGWaAP
0.528dupot5586 SGWaAP
0.535krik52864 SGWaAP
0.538lomoz3148 SGWaAP
0.558výskot1121 SGWaAP
0.560ohlušujúci3324 SGWaAP
0.561rozliehať7696 SGWaAP
0.564vresk2389 SGWaAP
0.568rozľahnúť3878 SGWaAP
0.570štrngot1199 SGWaAP
0.577zatíchnuť1366 SGWaAP
0.578mrmlanie2149 SGWaAP
0.578hlasná9198 SGWaAP
0.579bzukot2772 SGWaAP
0.579radostný_výkrik907 SGWaAP
0.580stíchnuť27724 SGWaAP