Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrakunský767 SGWaAP
0.424petržalský12164 SGWaAP
0.461lamačský659 SGWaAP
0.495ružinovský5974 SGWaAP
0.519račiansky4286 SGWaAP
0.521Vrakuňa22843 SGWaAP
0.546Vrakunský604 SGWaAP
0.550ružinovské899 SGWaAP
0.553Dúbravka42289 SGWaAP
0.554petržalské3446 SGWaAP
0.568Petržalský2043 SGWaAP
0.569štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.578dúbravský2924 SGWaAP
0.578Petržalka146042 SGWaAP
0.579Lamač22763 SGWaAP
0.585Karlova_ves23659 SGWaAP
0.586Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.586Ružinov79686 SGWaAP
0.589petržalská11766 SGWaAP
0.590rusovský860 SGWaAP
0.595Železný_studnička1431 SGWaAP