Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrakunská831 SGWaAP
0.327Vrakunský604 SGWaAP
0.429rusovská1023 SGWaAP
0.451račianska6845 SGWaAP
0.479ružinovská7271 SGWaAP
0.490Vrakuňa22843 SGWaAP
0.491Račiansky6733 SGWaAP
0.498Rusovský1134 SGWaAP
0.538vajnorská7108 SGWaAP
0.542Ružinovský2991 SGWaAP
0.542petržalská11766 SGWaAP
0.549vlčie_hrdlo1437 SGWaAP
0.551bajkalská5077 SGWaAP
0.551Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.559ivanská1179 SGWaAP
0.560Bajkalský4947 SGWaAP
0.561Trnávka12102 SGWaAP
0.563Ivanský997 SGWaAP
0.565dúbravská3679 SGWaAP