Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vraždiť24457 SGWaAP
0.301vyvražďovať1030 SGWaAP
0.331masakrovať1169 SGWaAP
0.338znásilňovať7086 SGWaAP
0.386popravovať2406 SGWaAP
0.414nevraždiť1465 SGWaAP
0.444mučiť18178 SGWaAP
0.453zatýkať4256 SGWaAP
0.453lynčovať851 SGWaAP
0.479mrzačiť1156 SGWaAP
0.481mstiť2480 SGWaAP
0.486páchať26424 SGWaAP
0.487terorizovať6377 SGWaAP
0.497povraždiť3365 SGWaAP
0.506týrať13167 SGWaAP
0.509rabovať4791 SGWaAP
0.519zabíjať74757 SGWaAP
0.522zavraždiť41884 SGWaAP
0.534kántriť825 SGWaAP
0.538vyvraždiť5610 SGWaAP
0.540lúpiť3663 SGWaAP
0.556vrah97925 SGWaAP
0.560zastrašovať5752 SGWaAP