Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrútiť3911 SGWaAP
0.318vovaliť1288 SGWaAP
0.334vyrútiť9038 SGWaAP
0.344vbehnúť22441 SGWaAP
0.401vletieť11818 SGWaAP
0.404vpáliť3232 SGWaAP
0.472prešmyknúť4941 SGWaAP
0.486vojsť204683 SGWaAP
0.486rútiť31832 SGWaAP
0.510prihnať4468 SGWaAP
0.511trieliť3716 SGWaAP
0.523rozletieť9518 SGWaAP
0.524dovaliť3311 SGWaAP
0.524vtrhnúť24780 SGWaAP
0.525rozraziť2193 SGWaAP
0.549vpochodovať1517 SGWaAP
0.555vbiehať1341 SGWaAP
0.561predrať11680 SGWaAP
0.565dotackať1362 SGWaAP
0.581ozlomkrky2262 SGWaAP