Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vrábeľský1444 SGWaAP
0.439šuriansky2220 SGWaAP
0.455novozámocký8477 SGWaAP
0.462pezinský6912 SGWaAP
0.471levický10858 SGWaAP
0.485zlatomoravský636 SGWaAP
0.489lučenský1192 SGWaAP
0.490seredský2755 SGWaAP
0.503šaliansky6405 SGWaAP
0.504topoľčiansky12082 SGWaAP
0.510stropkovský3811 SGWaAP
0.526bánovský2782 SGWaAP
0.531hlohovecký1227 SGWaAP
0.536novobanský1020 SGWaAP
0.538komárňanský6018 SGWaAP
0.541trnavský58300 SGWaAP
0.541krupinský1660 SGWaAP
0.543šenkvický464 SGWaAP
0.554púchovský5352 SGWaAP
0.554prievidzský15522 SGWaAP
0.557žiarsky7735 SGWaAP
0.560myjavský4866 SGWaAP
0.561trebišovský5187 SGWaAP
0.561nitriansky93498 SGWaAP