Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vplyvné2911 SGWaAP
0.447vplyvný29975 SGWaAP
0.450vplyvná13858 SGWaAP
0.493prominentné1189 SGWaAP
0.573liberálne6296 SGWaAP
0.594spriaznené943 SGWaAP
0.625ľavicové5710 SGWaAP
0.626etablované1030 SGWaAP
0.629uznávané6231 SGWaAP
0.629sekulárne1752 SGWaAP
0.633rešpektované3762 SGWaAP
0.647mienkotvorné836 SGWaAP
0.653vládnuce1746 SGWaAP
0.656politické122191 SGWaAP
0.664mediálne_impérium650 SGWaAP
0.667vyhranené1135 SGWaAP
0.670konzervatívne8162 SGWaAP
0.671prestížne18500 SGWaAP
0.671mocenské5133 SGWaAP
0.679slobodomurárske712 SGWaAP
0.680politikum9633 SGWaAP
0.681lojálne614 SGWaAP
0.689disidentské542 SGWaAP
0.690význačné1231 SGWaAP