Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vpadnúť7202 SGWaAP
0.234vtrhnúť24780 SGWaAP
0.429vpochodovať1517 SGWaAP
0.560vpád14851 SGWaAP
0.561vkročiť21766 SGWaAP
0.568odvliecť11424 SGWaAP
0.576zavliecť2592 SGWaAP
0.579vletieť11818 SGWaAP
0.600vrútiť3911 SGWaAP
0.606vniknúť28337 SGWaAP
0.615nevtrhnúť411 SGWaAP
0.624vpáliť3232 SGWaAP
0.624zajať17353 SGWaAP
0.630obkľúčiť8707 SGWaAP
0.639utiecť93765 SGWaAP
0.647vyplieniť3979 SGWaAP
0.648vovaliť1288 SGWaAP
0.651vbehnúť22441 SGWaAP
0.652zmasakrovať2481 SGWaAP
0.652vyhnať55349 SGWaAP
0.654vkradnúť6523 SGWaAP
0.660vlákať1886 SGWaAP
0.661vojsť204683 SGWaAP