Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vpád_Tatár681 SGWaAP
0.195tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.310turecký_vpád1141 SGWaAP
0.471tatárske762 SGWaAP
0.476husitské_vojsko604 SGWaAP
0.504turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.516osmanský_Turek652 SGWaAP
0.524pustošivý482 SGWaAP
0.536husita4744 SGWaAP
0.539kurucká865 SGWaAP
0.541bratrík1544 SGWaAP
0.548stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.549kurucké744 SGWaAP
0.557morová_epidémia2403 SGWaAP
0.558vpád14851 SGWaAP
0.562veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.570bratrícke442 SGWaAP