Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vpád14851 SGWaAP
0.518invázia35802 SGWaAP
0.539okupácia28497 SGWaAP
0.558vpád_Tatár681 SGWaAP
0.560vpadnúť7202 SGWaAP
0.568spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.589vojsko112561 SGWaAP
0.598turecký_vpád1141 SGWaAP
0.599ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.600sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.600pustošivý482 SGWaAP
0.604vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.605dobytie11312 SGWaAP
0.614okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.615vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.617vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.627osmanský_Turek652 SGWaAP
0.627turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.628nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.630tatárske762 SGWaAP
0.632tatársky_vpád2323 SGWaAP
0.645kapitulácia6578 SGWaAP
0.646pogrom4103 SGWaAP
0.651obliehanie10070 SGWaAP
0.652Osman4095 SGWaAP
0.652okupant9714 SGWaAP
0.656nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.658husita4744 SGWaAP
0.658osmanské1116 SGWaAP
0.662vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.670osídľovanie4919 SGWaAP
0.671povstanie74043 SGWaAP
0.672germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.672tatársky2108 SGWaAP
0.675okupačná5266 SGWaAP
0.676potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.676Turek65818 SGWaAP