Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vpád14851 SGWaAP
0.518invázia35802 SGWaAP
0.539okupácia28497 SGWaAP
0.558vpád_Tatár681 SGWaAP
0.560vpadnúť7202 SGWaAP
0.568spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.589vojsko112561 SGWaAP
0.598turecký_vpád1141 SGWaAP
0.599ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.600sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.600pustošivý482 SGWaAP
0.604vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.605dobytie11312 SGWaAP
0.614okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.615vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.617vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.627osmanský_Turek652 SGWaAP
0.627turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.628nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.630tatárske762 SGWaAP
0.632tatársky_vpád2323 SGWaAP