Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vozovka69043 SGWaAP
0.393krajnica12568 SGWaAP
0.450asfalt47737 SGWaAP
0.453zvodidlo10021 SGWaAP
0.472mokrá_vozovka5349 SGWaAP
0.513výtlk16516 SGWaAP
0.546priecestie14036 SGWaAP
0.551obrubník16314 SGWaAP
0.551vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.559chodec116174 SGWaAP
0.560podjazd5622 SGWaAP
0.560nadjazd6964 SGWaAP
0.560dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.565mostný_objekt4748 SGWaAP
0.568vodorovné_dopravné3234 SGWaAP
0.568premávka75582 SGWaAP
0.570jazdná12218 SGWaAP
0.571jazdný_pruh27863 SGWaAP