Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voznica1492 SGWaAP
0.183Voznica1087 SGWaAP
0.310Lovčica3952 SGWaAP
0.312horný_Hámre1333 SGWaAP
0.318Hrochoť6325 SGWaAP
0.338Trubín2089 SGWaAP
0.343Janova_Lehota2631 SGWaAP
0.350hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.354Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP