Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voluntarizmus681 SGWaAP
0.327subjektivizmus1824 SGWaAP
0.430utilitarizmus1208 SGWaAP
0.450dogmatizmus2038 SGWaAP
0.454iracionalizmus471 SGWaAP
0.461idealizmus5687 SGWaAP
0.471pragmatizmus5424 SGWaAP
0.476nihilizmus3239 SGWaAP
0.477objektivizmus476 SGWaAP
0.478pozitivizmus2987 SGWaAP
0.478utopizmus451 SGWaAP
0.480absolutizácia709 SGWaAP
0.482racionalizmus3906 SGWaAP
0.486formalizmus3223 SGWaAP
0.487kolektivizmus1831 SGWaAP
0.487individualizmus8799 SGWaAP
0.491relativizmus5097 SGWaAP
0.493oportunizmus2274 SGWaAP
0.511demokratizmus1136 SGWaAP
0.513kriticizmus766 SGWaAP
0.523konformizmus1169 SGWaAP
0.527dirigizmus672 SGWaAP
0.530diletantizmus1234 SGWaAP