Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000volia10310 SGWaAP
0.442volí6660 SGWaAP
0.445voliť249236 SGWaAP
0.549nevoliť15657 SGWaAP
0.601zvoľa5731 SGWaAP
0.630nezvoliť9920 SGWaAP
0.713volená7093 SGWaAP
0.736zvoliť418422 SGWaAP
0.740volený33101 SGWaAP
0.758rozhodovať461640 SGWaAP
0.769volie613 SGWaAP
0.774vyberať330812 SGWaAP
0.778demokraticky9268 SGWaAP
0.785voľba1030143 SGWaAP
0.789partaj2079 SGWaAP