Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000voliť249236 SGWaAP
0.343volí6660 SGWaAP
0.408nevoliť15657 SGWaAP
0.445volia10310 SGWaAP
0.471zvoliť418422 SGWaAP
0.500nezvoliť9920 SGWaAP
0.553zvoľa5731 SGWaAP
0.565voľba1030143 SGWaAP
0.636krúžkovať2807 SGWaAP
0.649volie613 SGWaAP
0.654zvolený122600 SGWaAP
0.657volená7093 SGWaAP
0.663kandidovať78312 SGWaAP
0.669vyberať330812 SGWaAP
0.671volič285680 SGWaAP
0.692volebná_urna7131 SGWaAP
0.705nekandidovať6118 SGWaAP
0.706vybrať1386764 SGWaAP
0.710volený33101 SGWaAP