Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000volené1778 SGWaAP
0.453volený33101 SGWaAP
0.456volená7093 SGWaAP
0.521zvolené17180 SGWaAP
0.660zvolený122600 SGWaAP
0.708zastupiteľský3720 SGWaAP
0.733usporiadané10053 SGWaAP
0.734volí6660 SGWaAP
0.739rozhodovacie1584 SGWaAP
0.740poslanecké2918 SGWaAP
0.742voliť249236 SGWaAP
0.745pomerné_zastúpenie1627 SGWaAP
0.749proporčné440 SGWaAP
0.755formulované3509 SGWaAP
0.759zvolená51255 SGWaAP
0.762stranícke6283 SGWaAP
0.765novozvolené1368 SGWaAP
0.766proporcionálne971 SGWaAP
0.768tajné_hlasovanie7649 SGWaAP