Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000volená7093 SGWaAP
0.395volený33101 SGWaAP
0.456volené1778 SGWaAP
0.606zvolená51255 SGWaAP
0.622zvolený122600 SGWaAP
0.632pomerné_zastúpenie1627 SGWaAP
0.640zastupiteľský3720 SGWaAP
0.657voliť249236 SGWaAP
0.684volí6660 SGWaAP
0.706tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.709paritné_zastúpenie468 SGWaAP
0.713volia10310 SGWaAP
0.720zákonodarná7669 SGWaAP
0.725vymenovaná9081 SGWaAP
0.754zvolené17180 SGWaAP
0.756sudcovská9748 SGWaAP
0.757demokraticky_zvolený2059 SGWaAP
0.757voľba1030143 SGWaAP
0.760rozhodovacia_právomoc4202 SGWaAP
0.761exekutívna1707 SGWaAP
0.762nezvoliť9920 SGWaAP
0.765zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.766zákonodarný4145 SGWaAP
0.766samosprávna8870 SGWaAP
0.770utvorená2943 SGWaAP
0.771doplňovacia1475 SGWaAP
0.772riadiaca38866 SGWaAP
0.773nevoliť15657 SGWaAP
0.774delegovať9619 SGWaAP
0.776novozvolená2020 SGWaAP
0.778samosprávny12123 SGWaAP
0.779kandidovať78312 SGWaAP