Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000volí6660 SGWaAP
0.343voliť249236 SGWaAP
0.442volia10310 SGWaAP
0.471zvoľa5731 SGWaAP
0.545zvoliť418422 SGWaAP
0.576nezvoliť9920 SGWaAP
0.638nevoliť15657 SGWaAP
0.653volie613 SGWaAP
0.683vyberať330812 SGWaAP
0.684volená7093 SGWaAP
0.691zvolený122600 SGWaAP
0.730volený33101 SGWaAP
0.734volené1778 SGWaAP
0.735preferovať81200 SGWaAP
0.748určovať195968 SGWaAP
0.752voľba1030143 SGWaAP
0.756rozhodovať461640 SGWaAP
0.757uprednostňovať79260 SGWaAP
0.773krúžkovať2807 SGWaAP
0.773Zvolený568 SGWaAP