Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vokálne1962 SGWaAP
0.282orchestrálne1233 SGWaAP
0.312spevácke6486 SGWaAP
0.338symfonické827 SGWaAP
0.347sláčikové977 SGWaAP
0.357vokálna6437 SGWaAP
0.365jazzové2288 SGWaAP
0.370klavírne2486 SGWaAP
0.375organové795 SGWaAP
0.377džezové1244 SGWaAP
0.379komorné_zoskupenie879 SGWaAP
0.384hudobné67704 SGWaAP
0.393koncertné8347 SGWaAP
0.399vokálny4130 SGWaAP
0.405sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.413hudobné_zoskupenie3279 SGWaAP
0.420ensemble2965 SGWaAP
0.421inštrumentálne2453 SGWaAP
0.422Ensemble1807 SGWaAP
0.428husľové900 SGWaAP
0.433gitarové2544 SGWaAP
0.437orchester65320 SGWaAP
0.440saxofónové410 SGWaAP
0.447virtuózne548 SGWaAP