Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodstvo4435 SGWaAP
0.457sliezske587 SGWaAP
0.464kniežatstvo9977 SGWaAP
0.479Sliezsky_vojvodstvo611 SGWaAP
0.541podkarpatské410 SGWaAP
0.566Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.572Podkarpatský785 SGWaAP
0.574pohraničné4150 SGWaAP
0.577sídelné2522 SGWaAP
0.589uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.601grófstvo4946 SGWaAP
0.601Durínsky1432 SGWaAP
0.604Slavónsky407 SGWaAP