Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodov742 SGWaAP
0.508cisárov2529 SGWaAP
0.509kráľov8145 SGWaAP
0.561vojvodova667 SGWaAP
0.581markíz7775 SGWaAP
0.597sultánov937 SGWaAP
0.603cárov465 SGWaAP
0.606gróf58759 SGWaAP
0.608ženin2089 SGWaAP
0.615Joši861 SGWaAP