Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.392dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.396vojvodinská2780 SGWaAP
0.418vojvodinský2346 SGWaAP
0.455báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.455Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.461Vojvodina18312 SGWaAP
0.471Kovačica14716 SGWaAP
0.476stará_Pazova8041 SGWaAP
0.494vojvodinské779 SGWaAP
0.500Petrovec12489 SGWaAP
0.506AP_Vojvodina1400 SGWaAP
0.526Michal_Babinka752 SGWaAP
0.537dolnozemský1922 SGWaAP