Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodinský2346 SGWaAP
0.362Vojvodina18312 SGWaAP
0.379dolnozemský1922 SGWaAP
0.404dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.418vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.422vojvodinská2780 SGWaAP
0.447srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.470stará_Pazova8041 SGWaAP
0.472čabiansky683 SGWaAP
0.477Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.478srbský38720 SGWaAP
0.483vojvodinské779 SGWaAP
0.485Petrovec12489 SGWaAP
0.493báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.507juhoslovanský8299 SGWaAP
0.517Kovačica14716 SGWaAP
0.518novosadský1232 SGWaAP