Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodinské779 SGWaAP
0.408dolnozemské458 SGWaAP
0.483vojvodinský2346 SGWaAP
0.494vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.508báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.509Vojvodina18312 SGWaAP
0.512petrovské506 SGWaAP
0.520novosadské424 SGWaAP
0.530vojvodinská2780 SGWaAP
0.535Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.542krajanské1639 SGWaAP
0.542slovenské385970 SGWaAP
0.544stará_Pazova8041 SGWaAP
0.547Kovačica14716 SGWaAP
0.547Petrovec12489 SGWaAP
0.553srbské7906 SGWaAP
0.559dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.570rusínske3599 SGWaAP
0.574srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.581juhoslovanské1264 SGWaAP
0.585insitné661 SGWaAP
0.600matičné3103 SGWaAP
0.610AP_Vojvodina1400 SGWaAP
0.614menšinové7110 SGWaAP
0.625maďarské41866 SGWaAP
0.630národnostné9000 SGWaAP
0.632divadelníctvo2554 SGWaAP
0.636dedinské7133 SGWaAP
0.637agrárne1008 SGWaAP
0.638ochotnícke1719 SGWaAP
0.640vojvodinské_divadlo844 SGWaAP