Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodinská2780 SGWaAP
0.396vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.401Vojvodina18312 SGWaAP
0.422vojvodinský2346 SGWaAP
0.427srbská33072 SGWaAP
0.483srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.486dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.491Kovačica14716 SGWaAP
0.505Petrovec12489 SGWaAP
0.507juhoslovanská6642 SGWaAP
0.510petrovská2624 SGWaAP
0.522Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.522stará_Pazova8041 SGWaAP
0.530vojvodinské779 SGWaAP
0.533báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.533dolnozemská3077 SGWaAP
0.543banát1545 SGWaAP