Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvodca8873 SGWaAP
0.386vladár10193 SGWaAP
0.390miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.409panovník51690 SGWaAP
0.417knieža54086 SGWaAP
0.427rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.438cisár81604 SGWaAP
0.448vládca51375 SGWaAP
0.452veľmož6882 SGWaAP
0.452kráľ403784 SGWaAP
0.457chán3891 SGWaAP
0.478vezír2702 SGWaAP
0.479chrabrý2268 SGWaAP
0.482Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.488Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.491Napoleon19225 SGWaAP
0.494šľachtic27207 SGWaAP
0.496udatný_bojovník768 SGWaAP
0.505udatný4847 SGWaAP
0.506imperátor2803 SGWaAP
0.511poľný_maršal1266 SGWaAP
0.515vojvoda28122 SGWaAP