Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojvoda28122 SGWaAP
0.397gróf58759 SGWaAP
0.446knieža54086 SGWaAP
0.447šľachtic27207 SGWaAP
0.461kráľ403784 SGWaAP
0.463arcivojvoda2732 SGWaAP
0.465Žigmund10064 SGWaAP
0.471uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.485turecký_sultán1053 SGWaAP
0.485palatín7542 SGWaAP
0.486barón20078 SGWaAP
0.510habsburský3387 SGWaAP
0.510kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.510cisár81604 SGWaAP
0.514veľmož6882 SGWaAP
0.515vojvodca8873 SGWaAP
0.515panovník51690 SGWaAP
0.517Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.518Henrich21216 SGWaAP