Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.049vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.228okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.371okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.408sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.458sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.471okupácia28497 SGWaAP
0.477varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.487Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.501spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.508Pražský_jar3653 SGWaAP
0.514obrodný_proces1904 SGWaAP
0.526mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.548šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.578Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.581Československo117408 SGWaAP
0.584sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.589bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.604vpád14851 SGWaAP
0.608zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.619komunistický_režim23926 SGWaAP
0.626okupačný1582 SGWaAP
0.628nežná_revolúcia16445 SGWaAP