Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.049vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.197okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.393okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.426sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.453sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.465okupácia28497 SGWaAP
0.486Pražský_jar3653 SGWaAP
0.488varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.490Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.512obrodný_proces1904 SGWaAP
0.519spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.538mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.548šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.549Československo117408 SGWaAP
0.587Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.590sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.601zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.604nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.609komunistický_režim23926 SGWaAP
0.612bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.615Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.616vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.617vpád14851 SGWaAP