Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojsko112561 SGWaAP
0.347spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.377ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.388armáda317169 SGWaAP
0.390nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.398turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.399uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.407nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.407cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.409velenie33794 SGWaAP
0.434vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.435loďstvo4945 SGWaAP
0.443povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.454okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.457sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.468spojenecké1951 SGWaAP
0.477spojenecká7143 SGWaAP
0.478delostrelectvo7540 SGWaAP
0.480vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.493pluk21773 SGWaAP
0.494sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.500husitské_vojsko604 SGWaAP
0.500žoldnierske401 SGWaAP