Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojsť204683 SGWaAP
0.394vbehnúť22441 SGWaAP
0.458vkročiť21766 SGWaAP
0.471vchádzať47434 SGWaAP
0.478vojsť_dnu16541 SGWaAP
0.484vliezť16583 SGWaAP
0.486vrútiť3911 SGWaAP
0.519vkĺznuť12274 SGWaAP
0.540vpáliť3232 SGWaAP
0.558vletieť11818 SGWaAP
0.558vovaliť1288 SGWaAP
0.574prešmyknúť4941 SGWaAP
0.575nevojsť11292 SGWaAP
0.581vopchať12438 SGWaAP
0.606vsotiť429 SGWaAP
0.617vtrhnúť24780 SGWaAP
0.622vstúpiť355378 SGWaAP
0.622strčiť47313 SGWaAP
0.624vpochodovať1517 SGWaAP
0.625nazrieť38886 SGWaAP
0.626vraziť35181 SGWaAP
0.630zamknúť27912 SGWaAP