Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.302zločin_spáchaný1707 SGWaAP
0.411vojnový_zločinec5979 SGWaAP
0.421zločin135400 SGWaAP
0.437etnická_čistka3081 SGWaAP
0.451haagsky_tribunál1603 SGWaAP
0.468genocída23098 SGWaAP
0.468trestný_tribunál3007 SGWaAP
0.489bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.533závažný_zločin1605 SGWaAP
0.533bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.534tribunál15876 SGWaAP
0.534teroristický10940 SGWaAP
0.535bosniansky_Moslim661 SGWaAP
0.539Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.542bosnianskosrbský1313 SGWaAP