Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.327štváč835 SGWaAP
0.400zapredanec2345 SGWaAP
0.412imperialista2426 SGWaAP
0.415sionista5471 SGWaAP
0.421demagóg3233 SGWaAP
0.430vlastizradca2904 SGWaAP
0.431propagandista2601 SGWaAP
0.463elitár542 SGWaAP
0.469imperialistický1731 SGWaAP
0.490fašista26739 SGWaAP
0.504rusofil1831 SGWaAP
0.508pritakávač668 SGWaAP
0.508antikomunista1676 SGWaAP
0.511imperialistická2821 SGWaAP
0.514zradca21291 SGWaAP
0.515sionistický2350 SGWaAP
0.516kolaborant5109 SGWaAP