Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnový45267 SGWaAP
0.511frontový2013 SGWaAP
0.528povojnový12103 SGWaAP
0.530vojnová39055 SGWaAP
0.538vojnové10331 SGWaAP
0.560vojenský167973 SGWaAP
0.561Vojnový623 SGWaAP
0.567svetová_vojna223133 SGWaAP
0.600sovietsky55684 SGWaAP
0.602predvojnový2945 SGWaAP
0.617vojak439194 SGWaAP
0.645nacistický14728 SGWaAP
0.645vojna656840 SGWaAP
0.647povstalecký5355 SGWaAP
0.652klérofašistický914 SGWaAP
0.654povojnové9881 SGWaAP
0.655zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.659východný_front5080 SGWaAP
0.661padlý16508 SGWaAP
0.662nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.667vojnový_zajatec4165 SGWaAP