Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.523vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.551besnenie4701 SGWaAP
0.564bratovražedná848 SGWaAP
0.583vojna656840 SGWaAP
0.588krviprelievanie7494 SGWaAP
0.589hrôzovláda742 SGWaAP
0.594kataklizma2091 SGWaAP
0.616nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.619neľudskosť2374 SGWaAP
0.620krutovláda986 SGWaAP
0.621vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.624zverstvo10322 SGWaAP
0.624krvavá_jatka468 SGWaAP
0.629oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.635represálie4171 SGWaAP
0.639vojnové10331 SGWaAP
0.641hladomor10272 SGWaAP
0.643varšavské_povstanie608 SGWaAP