Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.223vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.447ťaženie16117 SGWaAP
0.480vojsko112561 SGWaAP
0.484dobyvačná1137 SGWaAP
0.501križiacke950 SGWaAP
0.525dobyvateľská534 SGWaAP
0.554povstanie74043 SGWaAP
0.561obliehanie10070 SGWaAP
0.562uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.567turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.570ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.576vojna656840 SGWaAP
0.580križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.582spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.583krížová_výprava2614 SGWaAP
0.585bratovražedná848 SGWaAP
0.588nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.588dobytie11312 SGWaAP
0.590potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.594osmanský_Turek652 SGWaAP
0.617stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.618hrôzovláda742 SGWaAP
0.621vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.621Napoleon19225 SGWaAP
0.622križiacka1359 SGWaAP
0.623oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.626ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.626žoldnierske401 SGWaAP
0.627kurucké744 SGWaAP
0.628osmanské1116 SGWaAP
0.628Spojenec1845 SGWaAP
0.629národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.630Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.631krutovláda986 SGWaAP
0.631sedliacke_povstanie525 SGWaAP
0.633osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.634bojisko24584 SGWaAP
0.635cisárstvo5581 SGWaAP
0.636povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.639žoldnierska664 SGWaAP