Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.223vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.447ťaženie16117 SGWaAP
0.480vojsko112561 SGWaAP
0.484dobyvačná1137 SGWaAP
0.501križiacke950 SGWaAP
0.525dobyvateľská534 SGWaAP
0.554povstanie74043 SGWaAP
0.561obliehanie10070 SGWaAP
0.562uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.567turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.570ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.576vojna656840 SGWaAP
0.580križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.582spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.583krížová_výprava2614 SGWaAP
0.585bratovražedná848 SGWaAP
0.588nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.588dobytie11312 SGWaAP
0.590potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.594osmanský_Turek652 SGWaAP