Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnové10331 SGWaAP
0.422vojnová39055 SGWaAP
0.519nacistické3644 SGWaAP
0.521vojenské50063 SGWaAP
0.522povojnové9881 SGWaAP
0.537frontové742 SGWaAP
0.538vojnový45267 SGWaAP
0.544bojové20926 SGWaAP
0.551vojna656840 SGWaAP
0.563sovietske11844 SGWaAP
0.563predvojnové2177 SGWaAP
0.578svetová_vojna223133 SGWaAP
0.580vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.583fašistické5633 SGWaAP
0.600armádne4028 SGWaAP
0.604spojenecké1951 SGWaAP
0.607boľševické1337 SGWaAP
0.610frontový2013 SGWaAP
0.611civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.617bojisko24584 SGWaAP
0.637okupované3688 SGWaAP
0.639vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.639napoleonská_vojna1828 SGWaAP