Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnová39055 SGWaAP
0.422vojnové10331 SGWaAP
0.455bojová56365 SGWaAP
0.530vojnový45267 SGWaAP
0.552frontová1253 SGWaAP
0.565vojna656840 SGWaAP
0.574bojisko24584 SGWaAP
0.592tanková3891 SGWaAP
0.595nepriateľská19810 SGWaAP
0.600vojenská243247 SGWaAP
0.602povojnová13628 SGWaAP
0.611vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.613epická10496 SGWaAP
0.613frontový2013 SGWaAP
0.617východný_front5080 SGWaAP
0.617sovietska44297 SGWaAP
0.621svetová_vojna223133 SGWaAP
0.632armáda317169 SGWaAP
0.637armádna7908 SGWaAP
0.638okupácia28497 SGWaAP
0.639ponorková822 SGWaAP
0.639námorná28987 SGWaAP
0.639napoleonská566 SGWaAP
0.645okupačná5266 SGWaAP
0.648námorníctvo9395 SGWaAP
0.649Spojenec1845 SGWaAP
0.650civilné_obyvateľstvo8195 SGWaAP
0.652obrnená2525 SGWaAP
0.655dobyvateľská534 SGWaAP
0.660hrdinská6995 SGWaAP
0.661vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.664Stalingrad4105 SGWaAP
0.664spojenecká7143 SGWaAP
0.669bombardovacia737 SGWaAP
0.670bitka145403 SGWaAP
0.670Vojna5833 SGWaAP
0.670pechota8675 SGWaAP
0.672oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.673gangsterská1187 SGWaAP
0.674bojové20926 SGWaAP
0.675militaristická594 SGWaAP
0.678zombie_apokalypsa512 SGWaAP
0.680napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.680vlastenecká7680 SGWaAP