Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojnová39055 SGWaAP
0.422vojnové10331 SGWaAP
0.455bojová56365 SGWaAP
0.530vojnový45267 SGWaAP
0.552frontová1253 SGWaAP
0.565vojna656840 SGWaAP
0.574bojisko24584 SGWaAP
0.592tanková3891 SGWaAP
0.595nepriateľská19810 SGWaAP
0.600vojenská243247 SGWaAP
0.602povojnová13628 SGWaAP
0.611vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.613epická10496 SGWaAP
0.613frontový2013 SGWaAP
0.617východný_front5080 SGWaAP
0.617sovietska44297 SGWaAP
0.621svetová_vojna223133 SGWaAP
0.632armáda317169 SGWaAP
0.637armádna7908 SGWaAP
0.638okupácia28497 SGWaAP
0.639ponorková822 SGWaAP
0.639námorná28987 SGWaAP
0.639napoleonská566 SGWaAP