Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojna656840 SGWaAP
0.389vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.420bratovražedná848 SGWaAP
0.445svetová_vojna223133 SGWaAP
0.495Vojna5833 SGWaAP
0.508okupácia28497 SGWaAP
0.540boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.550napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.551vojnové10331 SGWaAP
0.553ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.555krviprelievanie7494 SGWaAP
0.562hladomor10272 SGWaAP
0.565vojnová39055 SGWaAP
0.566bitka145403 SGWaAP
0.571hrôzovláda742 SGWaAP
0.573povstanie74043 SGWaAP
0.573rozpútanie2770 SGWaAP
0.576vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.576osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.583vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.583križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.586imperialistická2821 SGWaAP
0.588vzbura30849 SGWaAP
0.594revolúcia158240 SGWaAP
0.599zákopová_vojna1071 SGWaAP
0.600ZSSR57329 SGWaAP
0.602bombardovanie24475 SGWaAP
0.603kataklizma2091 SGWaAP
0.610krížová_výprava2614 SGWaAP
0.611Spojenec1845 SGWaAP
0.612križiacka1359 SGWaAP
0.614sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.616vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.617cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.620októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.622Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.623teror23806 SGWaAP
0.624nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.626kapitulácia6578 SGWaAP
0.626dobyvačná1137 SGWaAP
0.628vypuknutie25496 SGWaAP
0.630oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.631oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.631peloponézska654 SGWaAP
0.632rozpad_ZSSR2284 SGWaAP