Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojna656840 SGWaAP
0.389vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.420bratovražedná848 SGWaAP
0.445svetová_vojna223133 SGWaAP
0.495Vojna5833 SGWaAP
0.508okupácia28497 SGWaAP
0.540boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.550napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.551vojnové10331 SGWaAP
0.553ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.555krviprelievanie7494 SGWaAP
0.562hladomor10272 SGWaAP
0.565vojnová39055 SGWaAP
0.566bitka145403 SGWaAP
0.571hrôzovláda742 SGWaAP
0.573povstanie74043 SGWaAP
0.573rozpútanie2770 SGWaAP
0.576vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.576osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.583vojnové_besnenie570 SGWaAP
0.583križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.586imperialistická2821 SGWaAP
0.588vzbura30849 SGWaAP
0.594revolúcia158240 SGWaAP