Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.311pridelenec1774 SGWaAP
0.326vojenský_atašé638 SGWaAP
0.436veľvyslanec80646 SGWaAP
0.453generálmajor4933 SGWaAP
0.461generálny_konzul2300 SGWaAP
0.465náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.467Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.483generálporučík2808 SGWaAP
0.488náčelník_Generálny3789 SGWaAP
0.501atašé2297 SGWaAP
0.501podplukovník8662 SGWaAP
0.502konzul8987 SGWaAP
0.513brigádny_generál3278 SGWaAP
0.541diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.545styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.556generálplukovník1209 SGWaAP
0.565veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.568vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.573konzulát9864 SGWaAP