Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojenský_atašé638 SGWaAP
0.326vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.433pridelenec1774 SGWaAP
0.458vyslanectvo2261 SGWaAP
0.501konzul8987 SGWaAP
0.503styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.509atašé2297 SGWaAP
0.532náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.535konzulát9864 SGWaAP
0.548generálny_konzul2300 SGWaAP
0.565podplukovník8662 SGWaAP
0.572veľvyslanec80646 SGWaAP
0.576generálmajor4933 SGWaAP
0.585vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.587nuncius3108 SGWaAP
0.588tlačový_atašé576 SGWaAP
0.591generálplukovník1209 SGWaAP
0.592veľvyslanecký563 SGWaAP
0.597vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.603plukovník35476 SGWaAP
0.603Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.607veliteľstvo20062 SGWaAP
0.608pápežský_nuncius793 SGWaAP