Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.300veliteľstvo20062 SGWaAP
0.463žandárstvo1179 SGWaAP
0.528četníctvo479 SGWaAP
0.554vyslanectvo2261 SGWaAP
0.557Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.558velenie33794 SGWaAP
0.559žandárska_stanica1737 SGWaAP
0.569veliteľské_stanovište664 SGWaAP
0.570žandársky735 SGWaAP
0.571policajné_riaditeľstvo3521 SGWaAP
0.571pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.573četnícka839 SGWaAP
0.576náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.577veliteľ145290 SGWaAP
0.579posádkové736 SGWaAP
0.585vojenský_atašé638 SGWaAP
0.587honvédsky505 SGWaAP
0.588komisariát1840 SGWaAP
0.589peší_pluk3628 SGWaAP
0.591vojsko112561 SGWaAP
0.599povereníctvo4595 SGWaAP
0.600Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.604pluk21773 SGWaAP