Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.223vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.434vojsko112561 SGWaAP
0.446ťaženie16117 SGWaAP
0.469turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.477križiacke950 SGWaAP
0.497obliehanie10070 SGWaAP
0.497dobyvačná1137 SGWaAP
0.499dobytie11312 SGWaAP
0.500uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.533žoldnierske401 SGWaAP
0.537dobyvateľská534 SGWaAP
0.538osmanský_Turek652 SGWaAP
0.544povstanie74043 SGWaAP
0.548kurucké744 SGWaAP
0.549križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.551spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.551nepriateľské_vojsko1301 SGWaAP
0.556ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.572osmanské1116 SGWaAP
0.576povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.578stavovské_povstanie2431 SGWaAP
0.579Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.580Osman4095 SGWaAP
0.580loďstvo4945 SGWaAP
0.582ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.583potlačenie_povstanie1490 SGWaAP
0.593krížová_výprava2614 SGWaAP
0.596cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.597tatárske762 SGWaAP
0.598križiacka1359 SGWaAP
0.601osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.602Turek65818 SGWaAP
0.602križiak7487 SGWaAP
0.607vpád_Tatár681 SGWaAP
0.607turecký_sultán1053 SGWaAP
0.608cisárstvo5581 SGWaAP
0.609vojvodca8873 SGWaAP
0.610lúpežná_výprava510 SGWaAP
0.615oslobodzovacia1027 SGWaAP