Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000vojenská243247 SGWaAP
0.389armádna7908 SGWaAP
0.431armáda317169 SGWaAP
0.434ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.487pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.496vojenský167973 SGWaAP
0.509vojenské50063 SGWaAP
0.524bojová56365 SGWaAP
0.546sovietska44297 SGWaAP
0.549Vojenský7459 SGWaAP
0.554spojenecká7143 SGWaAP
0.559výsadková1457 SGWaAP
0.562ozbrojená22783 SGWaAP
0.567vojenské_letectvo3231 SGWaAP
0.569námorná_pechota2926 SGWaAP
0.569branná7286 SGWaAP
0.571US_Arma842 SGWaAP
0.575domobrana5089 SGWaAP
0.577civilná40042 SGWaAP
0.582vojenské_námorníctvo2025 SGWaAP
0.584veliteľská3053 SGWaAP
0.584dôstojnícka2174 SGWaAP
0.585Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.586vojsko112561 SGWaAP
0.597Bundeswehr1136 SGWaAP
0.597delostrelecká4566 SGWaAP
0.600vojnová39055 SGWaAP
0.601povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.601okupačná5266 SGWaAP
0.606veliteľstvo20062 SGWaAP
0.608milícia10343 SGWaAP
0.610povstalecká8322 SGWaAP
0.614frontová1253 SGWaAP
0.614protivzdušná_obrana3370 SGWaAP
0.614výzvedná1931 SGWaAP
0.618pechota8675 SGWaAP
0.618výzbroj24846 SGWaAP
0.618žoldnierska664 SGWaAP
0.622vojensko2287 SGWaAP
0.623Generálny_štáb2046 SGWaAP
0.624oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.624ženijná1986 SGWaAP